Wijzelf Meppel

Wijzelf Meppel is een lokale organisatie die deel uitmaakt van het landelijk platform Wijzelf.nl. De bestuursleden van de Zorgcoöperatie Meppel zijn bekend met de lokale situatie en hebben goede contacten met de gemeenten en de andere organisaties. De belangen van onze leden kunnen dan ook maximaal op de lokale situatie worden afgestemd. De bestuursleden hebben expertise op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Graag stellen wij ons aan u voor.

Hedzer van Houten:
Hedzer is sinds 1986 woonachtig te Meppel, gepensioneerd, 67 jaar en zijn gehele werkzame periode actief geweest in de sociale volkshuisvesting. Wil zich inzetten om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig te laten wonen, een wens die hij zelf ook heeft. Zit vol ideeën en wil die graag delen met de toekomstige leden van WijzelfMeppel.

Henk van Looy:
Henk woont sinds 1970 in Meppel. Na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de sociale volkshuisvesting, waarin de klant centraal stond, is hij nu met pensioen. Naast de nodige hobby’s zet hij zich als vrijwilliger in voor mensen met een beperking en wil hij zich graag inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Binnen het bestuur van Wijzelf Meppel vervult hij de functie van Secretaris.

Janet van Veen:
Een in 1960 geboren en getogen Meppeler. Jaren gewerkt in onderwijs en automatisering maar heeft nu geen baan meer. Zij doet van alles om actief bezig te zijn. Zo is ze betrokken bij de zorgcoöperatie, een initiatief dat via www.wijzelfmeppel.nl vragers en aanbieders van hulp en diensten bij elkaar brengt. Heb je hulp nodig omdat je allebei een baan hebt of moet je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Wijzelf Meppel zorgt ervoor dat iedereen die mogelijkheid heeft!

Zwaantje Dijkstra:
Zwaantje is in 1998 naar Meppel verhuisd. Zij was toen al 18 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis het werk dat zij in Drenthe heeft voortgezet en werkte veel samen met hulpverlenings- en andere vrijwilligers organisaties. Ook is zij sinds 1999 vrijwilliger in “de Schiphorst”. Door de vele veranderingen in ons maatschappelijk bestel is het voor haar een logische stap om zich ook als vrijwilliger in te zetten voor Zorgcoöperatie Wijzelf Meppel.

Jan Dijkstra:
In de afgelopen decennia heeft Jan gewerkt in zowel overheidsomgevingen als bedrijfsomgevingen; zowel in Nederland als in Duitsland. Veelal een combinatie van interim-management en veranderingsmanagement en altijd met een zware ICT-component. Parallel aan de hiervoor vermelde opdrachten heeft hij zijn kennis/kunde met veel plezier doorgegeven door het ontwikkelen en geven van opleidingen en als co-auteur. Hij doet vrijwilligerswerk in een verpleeghuis voor geriatrische patiënten en zit in de cliëntenraad van het plaatselijke ziekenhuis. Daarnaast is hij lid van de Odd Fellows en ook daar actief in commissies die zich met sociale en maatschappelijke vraagstukken bezighouden. Vanuit die achtergrond denkt Jan een constructieve bijdrage te kunnen leveren voor Zorgcoöperatie Wijzelf Meppel.

Dineke Rutten:
Dineke woont al jarenlang in Meppel en omgeving. Zij heeft ervaring in de zorg opgedaan als leidinggevende in intramurale en extramurale zorg. Zelf de regie in de zorg nemen is altijd belangrijk voor haar geweest. Zelf de zorg regelen die je wilt en wanneer! Daar staat zij volledig achter en daar wil zij zich sterk voor maken.

Petra Sieben:
Petra woont al weer zo’n 25 jaar in Meppel en heeft een” Zorg” achtergrond. Vanaf de start Van Het Erf (Van Boeijen ) is zij hier werkzaam geweest. Inmiddels meer vrije tijd en geïnspireerd door de principes waar de Zorg Coöperatie voorstaat. Een organisatie voor Bewoners en door Bewoners in ons eigen Meppel. Hier wil zij graag een bijdrage aan leveren Samen met Elkaar.

Wat doen wij?

Voor vragers
Wij werven zoveel mogelijk aanbieders zodat ( zorg)vragers kunnen kiezen uit een ruim aanbod. Wij hebben contacten met aanbieders en bemiddelen bij een conflict. Als iemand onvoldoende vaardig is om via de website zaken te regelen kunt u een vertrouwd persoon vragen u te helpen. Ook kunt u gebruik maken van de diensten van Seniorweb.

Voor aanbieders
De aanbieders worden hartelijk verwelkomd. In het eerste contact controleren wij de online aangeleverde gegevens zoals motivatie, (werk)ervaring, referenties en/of certificaten. Wie zegt dat hij of zij een diploma/certificaat heeft moet dit ook kunnen aantonen. Van alle aanbieders die we persoonlijk ontmoeten controleren we het ID-bewijs, pas dan krijgt een aanbieder het stempel "Gezien door Wijzelf". Daarbij vragen we ook een VOG verklaring teneinde een zo breed mogelijk invulling te geven aan “betrouwbare” zorgaanbieders.

Wijzelf Meppel is lokaal verbonden met:

Aanbieders kunnen hun verbondenheid met deze organisaties zichtbaar maken en leden kunnen vragen om vrijwilligers ook bekend maken bij verbonden vrijwilligersorganisaties (indien beschikbaar)

Wijzelf Meppel krijgt de warme steun van deze bemoedigers:

Bestuursleden

 • Hedzer van Houten

  Voorzitter

 • Henk van Looy

  Secretaris

 • Jan Dijkstra

  Penningmeester

 • Dineke Rutten

  Bestuurslid

 • Janet van Veen

  Bestuurslid

 • Petra Sieben

  Bestuurslid